Aktualności


Podsumowanie drugiego tygodnia projektu AIESEC

Drugi tydzień projektu AIESEC prawie za nami. Nasi goście prowadzą zajęcia w klasach na ulicy Sadowej i Mazowieckiej, opowiadają o Brazylii i Kirgistanie, a przede wszystkim próbują nas zachęcić do komunikacji w języku angielskim. A okazji ku temu nie brakuje. Oprócz zajęć w szkole, młodzież integruje się z Aidai i Teo w internacie, pokazuje Przasnysz i okolice, wspólnie gra z naszymi gośćmi w siatkówkę i koszykówkę, spotyka na siłowni. Z obecności wolontariuszy korzysta nie tylko nasza szkoła. We wtorek w nowo otwartym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  odbyło się otwarte spotkanie w ramach „Kawiarenki językowej”. Mieszkańcy Przasnysza mieli okazję spotkać się z wolontariuszami, wysłuchać opowieści  o ich krajach oraz szlifować swoje umiejętności językowe. Dziękujemy dyrektor biblioteki -pani Małgorzacie Sobiesiak - za zaproszenie! Zagraniczni goście, warsztaty kulturowe i

niezwykłe lekcje angielskiego w ZSP 

Pierwszego października, zamiast zwykłych lekcji angielskiego, młodzież w Zespole Szkół Powiatowych rozwiązywała quiz wiedzy o Brazylii, poznawała historię dalekiego Kirgistanu, w praktyce wykorzystywała zdobyte umiejętności językowe, a to wszystko w ramach projektu AIESEC  Global Peace. Przez trzy kolejne tygodnie dwójka wolontariuszy – Aidai z Kirgistanu i Teo z Brazylii – będzie przybliżać uczniom wiadomości na temat swoich krajów i jednocześnie ćwiczyć język angielski.  Pierwsze dni za nami! Uczniowie starają się przełamywać bariery językowe, ponieważ zainteresowanie inną kulturą okazuje się silniejsze. I o to w tym projekcie chodziło! 

 


 „KWADRANS Z KOSTKĄ”

Obchody Roku Św. Stanisława Kostki uczciliśmy w naszej szkole 14 września br. Młodzież  (pod opieką nauczycieli: G. Pszczółkowskiej oraz T. Wójcika) przygotowała „Kwadrans ze św. Stasiem Kostką”. Zabrzmiały teksty przybliżające postać naszego „ziomka”, który „żył przed wielu laty”. Dopełnieniem były piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do refleksji wokół słów Patrona Młodzieży i naszej Ojczyzny:  „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich pragnę żyć” –  z okazji 450 rocznicy jego śmierci.


 
„Do wyższych rzeczy …”

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

O ŚW. JANIE PAWLE II ORAZ O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE.

TERMIN SKŁADANIA PRAC  DO 10.10.2018 R.

ORGANIZATORZY: KATECHECI


 ZAPRASZAMY

 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ

100 - LETNIEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 19.10.2018 R.

ORGANIZATORZY: G. KARWACKA I A. DOMAŃSKA

 


SALON MATURZYSTÓW  

       

W dniach 12 i 13 września uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Salonie Maturzystów zorganizowanym przez wydawnictwo „Perspektywy” w budynku Politechniki Warszawskiej. Celem imprezy było oswojenie maturzystów z formułą egzaminu maturalnego za pomocą analizy ubiegłorocznych arkuszy z języka polskiego i matematyki. Zajęcia poświęcone tej tematyce prowadzili eksperci OKE.

Oprócz spotkań z ekspertami uczniowie mieli również okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych z całej Polski.
W tegorocznym Salonie Maturzystów uczestniczyły klasy: IV TE, IV TI, IV TS, IV TR oraz III LOH1. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: Wioletta Słomińska, Bogumiła Chachulska, Barbara Długokęcka, Anna Domańska, Justyna Jaworska, Monika Sadowska oraz Dorota Socha.


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie X.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, który został ogłoszony w dniu 31.07.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych


Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H.Sucharskiego: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu- zakup i dostawa sprzętu ICT, sprzętu agd, sprzętu do pracowni- mechanik pojazdów samochodowych oraz maszyn rolniczych i pomocy dydaktycznych”

Przetarg dostawy