Aktualności


UWAGA

23.08.2016r. godz. 9.00 - matury poprawkowe

26.08.2016r. godz. 10.00 - komisje

29.08.2016r. godz. 9.00 - egzaminy poprawkowe

30.08.2016r. godz. 10.00 - Rada Pedagogiczna


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu

planuje nabór na następujące kierunki kształcenia

w roku szkolnym 2016/2017 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

·         z rozszerzeniem: język polski, historia, język obcy.

TECHNIKUM

·         technik ekonomista – rozszerzenie: matematyka, geografia;

·         technik informatyk – rozszerzenie: matematyka, informatyka;

·         technik pojazdów samochodowych – rozszerzenie: matematyka, fizyka;

·         technik rolnik – rozszerzenie: biologia, chemia;

·         technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenie: chemia, język obcy.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

·         kucharz

·         mechanik pojazdów samochodowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

·         z rozszerzeniem: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Regulamin rekrutacji znajduje się w zakładce Dla Kandydatów.


  UWAGA

WSZYSTKICH CHCĄCYCH ZDOBYĆ DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE

ORAZ ZDOBYĆ DYPLOM TECHNIKA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ

ZWIĄZANEJ Z KWALIFIKACYJNYMI KURSAMI ZAWODOWYMI

OD TEGO ROKU SZKOLNEGO ROZPOCZYNAMY PROWADZENIE KURSÓW W FORMIE ON-LINE!!!

Prowadzone kursy są darmowe!!!

Prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne:

Technik rolnik/Technik agrobiznesu

R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.16 - Organizacja i nadzór produkcji rolniczej

Technik informatyk

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik organizacji reklamy

A.26 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.6 - Sporządzanie potraw i napojów

T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

dodatkowo można zrealizować kurs

T.4 - Produkcja wyrobów cukierniczych - uprawnienia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla zawodu Cukiernik

Technik pojazdów samochodowych

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik ekonomista

A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 - Prowadzenie rachunkowości

Technik handlowiec

 A.18 - Prowadzenie sprzedaży

A.22 - Prowadzenie działalności handlowej

Każdą z w/w kwalifikacji można realizować jako oddzielny kurs.

Wniosek do pobrania w zakładce Dla kandydatów - Kursy Kwalifikacyjne


 INFORMACJE O KURSACH KWALIFIKACYJNYCH W ZAWODZIE I EGZAMINACH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ZSP Przasnysz, ul. Mazowiecka 25, tel. 29 752 23 00 wew. 32

PONIEDZIAŁEK   8.00 - 13.00

ŚRODA   11.30 - 13.00

CZWARTEK   11.00 - 13.00

PIĄTEK   11.00 - 13.00


  ZSP Przasnysz organizuje kursy:

 - OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

- OPERATOR KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

Zapisy oraz bliższe informacje w budynku przy ul. Gdańska 1

pod numerem telefonu (29) 752-32-76

SERDECZNIE ZAPRASZAMY