Aktualności


  INFORMACJE O KURSACH KWALIFIKACYJNYCH W ZAWODZIE I EGZAMINACH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ZSP Przasnysz, ul. Mazowiecka 25, tel. 29 752 23 00 wew. 32

PONIEDZIAŁEK   08.00 - 13.00, ŚRODA   8.00 - 13.00, CZWARTEK  8.00 - 11.00, PIĄTEK  11.00 -13.00.


UWAGA

NOWY PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD PONIEDZIAŁKU 24.09.2018

JEST DOSTĘPNY W ZAKŁADCE PLAN LEKCJI.

plan dla uczniów PDF

plan dla nauczycieli PDF


 UWAGA!!!

We wtorek 25 września 2018r. w budynku szkoły
przy ul. Mazowieckiej 25, o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i kończących szkołę.

Przydział sal na zebranie


 SALON MATURZYSTÓW  

       

W dniach 12 i 13 września uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Salonie Maturzystów zorganizowanym przez wydawnictwo „Perspektywy” w budynku Politechniki Warszawskiej. Celem imprezy było oswojenie maturzystów z formułą egzaminu maturalnego za pomocą analizy ubiegłorocznych arkuszy z języka polskiego i matematyki. Zajęcia poświęcone tej tematyce prowadzili eksperci OKE.

Oprócz spotkań z ekspertami uczniowie mieli również okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych z całej Polski.
W tegorocznym Salonie Maturzystów uczestniczyły klasy: IV TE, IV TI, IV TS, IV TR oraz III LOH1. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: Wioletta Słomińska, Bogumiła Chachulska, Barbara Długokęcka, Anna Domańska, Justyna Jaworska, Monika Sadowska oraz Dorota Socha.


 

SŁUCHACZE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

ORAZ LICEUM DLA DOROSŁYCH

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 13.09.2018.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ JEST DOSTĘPNY W ZAKŁADCE PLAN LEKCJI (LOD) ORAZ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ).


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie X.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, który został ogłoszony w dniu 31.07.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

 


Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H.Sucharskiego: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu- zakup i dostawa sprzętu ICT, sprzętu agd, sprzętu do pracowni- mechanik pojazdów samochodowych oraz maszyn rolniczych i pomocy dydaktycznych”

Przetarg dostawy