90 - lecie szkolnictwa zawodowego

90 – LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 

W dniach 27 -28 września 2014 r w naszej szkole świętowaliśmy 90 – lecie szkolnictwa zawodowego i 50 – lecie technikum w Przasnyszu.

W 1923 r. powstała Szkoła Rolnicza w Rudzie, a w 1963 roku utworzono technikum.

Zwieńczeniem obchodów tych doniosłych rocznic, trwających  przez cały rok szkolny 2013/2014 był Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. Z tej okazji wybito medal pamiątkowy oraz wydano publikację poświęconą historii placówki pt.” Szkoła wielu pokoleń”.

Medal i książka są jeszcze do nabycia w sekretariacie szkoły przy ulicy Mazowieckiej 25.

W sobotę 27 września od godzin porannych w budynku szkoły przy ulicy Mazowieckiej 25 rejestrowali się uczestnicy uroczystości, którym  uczniowie z RSU przypinali pamiątkowe znaczki. Tu też dochodziło   do pierwszych wzruszających spotkań kolegów, którzy nie widzieli i się czasami nawet od kilkudziesięciu lat. Przy kawie w świetlicy szkolnej oglądali wystawy poświęcone wybitnym mieszkańcom ziemi przasnyskiej „Wielcy stąd”, kroniki szkolne i komputerową prezentację zdjęć obrazujących historię szkoły. Na grobach zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły zapalono znicze.

O godzinie 12:00 przy dźwiękach orkiestry strażackiej z Bogatego, poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości udali się do Klasztoru O.O. Pasjonistów w Przasnyszu. Tu przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Mieczysław Klimaszewski, wespół z dyrektorem Andrzejem Brockim i byłymi dyrektorami szkoły: A. Rutkowską- Szwed, E. Lemanowiczem, H. Mockiem i  Z. Ropelewskim dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci zmarłych pracowników i nauczycieli szkoły. Następnie przeor O.O.  Wiesław Wiśniewski CP oraz księża absolwenci szkoły odprawili mszę świętą.

Po mszy zaproszeni goście, nauczyciele, absolwenci i uczniowie udali się do hali sportowej przy ulicy Sadowej 5, gdzie o godzinie 15:00 rozpoczęła się część oficjalna uroczystości.

Przybyli na nią Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, radna sejmiku województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk, starosta powiatu przasnyskiego Zenon Szczepankowski oraz liczne grono władz samorządowych miasta, okolicznych gmin, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji publicznych oraz absolwenci szkoły, uczniowie i nauczyciele – czynni zawodowo i  emeryci.

W hali prezentowano wystawę batiku, w tym portrety wszystkich dyrektorów szkoły od Stanisława Jelińskiego poczynając, a na obecnym dyrektorze kończąc.

Przedstawiono też wystawę poświęconą stażom zagranicznym realizowanym w szkole. Goście wpisywali się do księgi pamiątkowej.

Przybyłych powitał dyrektor szkoły Andrzej Brocki. Potem nastąpił czas przemówień. Przewodniczący M. Klimaszewski przedstawił okoliczności narodzin idei zjazdu i osobiste przeżycia z okresu nauki i pracy  w szkole. Z kolei dyrektor przedstawił bogatą i  barwną historię szkoły oraz osoby szczególnie zasłużone dla przasnyskiej oświaty zawodowej. Wspominał postać Mariana Arcta dyrektora szkoły rolniczej w Rudzie, żołnierza AK zamordowanego w grudniu 1942 r. w publicznej egzekucji w Przasnyszu. Dużo uwagi  poświęcił byłym dyrektorom – zwłaszcza nie żyjącym – Stanisławowi Jelińskiemu, założycielowi technikum i budowniczemu kompleksu budynków przy ulicy Mazowieckiej 25 oraz Teresie Lelińskiej pełniącej funkcję dyrektora w latach 1978 – 1990.

Przypominał, że szkołę opuściło 20 tysięcy absolwentów z czego około 6 tysięcy to uczniowie technikum. Mówił o sukcesach absolwentów wśród których wielu zajmuje eksponowane stanowiska, wielu osiągnęło sukcesy naukowe czy  biznesowe  o wymiarze ponadlokalnym.

Dyrektor przedstawił też inwestycje ostatnich lat - budowę szkoły  przy ulicy Sadowej 5, hali sportowej , remont kompleksu warsztatów przy ulicy Gdańskiej 1, czy inwestycję z ostatnich dni – remont Internatu. Potem podziękował za pracę emerytom  oraz 92 nauczycielom i 23 pracownikom obsługi zatrudnionym obecnie w szkole.

Na zakończenie wyraził pragnienie by spotkać się za 10 lat na obchodach 100 – lecia szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu.

Jako pierwszy z gości zaproszonych zabrał głos marszałek Adam Struzik, który wręczył  dyrektorowi szkoły medal pamiątkowy „Pro Mazovia” oraz listy gratulacyjne 12 nauczycielom i pracownikom szkoły. Z kolei Zenon Szczepankowski gratulując szkole sukcesów – 5 nauczycielom szkoły wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Potem głos zabrali absolwenci szkoły Piotr Hołdyński i prof. Ryszard Jakubczak. Na koniec przemawiali dyrektorzy szkoły: A. Rutkowska –Szwed, E. Lemanowicz, H. Mocek i Z. Ropelewski. W emocjonalnych wystąpieniach wspominali swoją pracę i osiągnięcia.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna, w której wzięły udział trzy pokolenia uczniów i nauczycieli. Wśród występujących znaleźli się członkowie zespołu Yoy, a także absolwenci szkoły z M. Klimaszewskim na cele oraz nauczyciele czynni zawodowo jak i emeryci. Gościnnie wystąpiła Barbara Wódkiewicz, absolwentka technikum  z lat siedemdziesiątych.

O godzinie 18.00 rozpoczął się bal absolwentów, okazja do długich i szczerych wspomnień. Bal trwał do godzin porannych.

Następnego dnia, w niedzielę 28 września w godzinach 10:00 - 16:00 w budynku szkoły przy ulicy Mazowieckiej 25, odbyły się spotkania absolwentów poszczególnych roczników z nauczycielami. Przybyli na nie także ci którzy z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w uroczystościach dnia poprzedniego.

Dyrekcja Szkoły  i Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów składają serdeczne podziękowania darczyńcom bez których pomocy wydanie książki, medalu i przygotowanie uroczystości nie było by możliwe.

Są to:

§  MZGKiM, Przasnysz

§  Nadleśnictwo Przasnysz

§  Dalkia”Północ”-  Sp. z o.o.  Świecie

§  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „WR”, Przasnysz

§  Pamatrans - Spółka Jawna Zalewski Apolinary Sierakowo 57

§  Plast – Bud, Zofia i Kazimierz Olszewscy, Ciechanów

§  Wytwórnia Chrupek Kukurydzianych, J. Kowalski, M. Chmielewski, Przasnysz

§  „Ania” Handel Hurtowy i Detaliczny, Janusz Florczak, Przasnysz

§  PHU ELBIT Warszawa, Henryk Morawski

§  Tadeusz Falęcki, Ciechanów

§  Andrzej Longin Suwiński,  Ciechanów

§  Cukiernia Kaczorek S.C., Przasnysz

§  Mariola Teresa Wieczorek, Nowe Piegłowo

§  INTER –BOR, Grzegorz i Wojciech Borkowscy, Mchowo

§  Sp. z o.o. PHU AGROMASZ, Rzekuń

§  Smoliński Jerzy, Wiśniewo

§  Niestępski Marek i Izabela Bobino, Grzybki

§  Dorota i Waldemar Kryniccy, Przasnysz

§  Smoliński Mirosław, Przasnysz

§  Tomasz Orłowski, Przasnysz