Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu

 

planuje nabór na następujące kierunki kształcenia

w roku szkolnym 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • klasa humanistyczna - rozszerzenie: język polski, historia, język angielski;
 • klasa mundurowa - rozszerzenie: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie -

TECHNIKUM

 • technik ekonomista – rozszerzenie: matematyka, geografia;
 • technik informatyk – rozszerzenie: matematyka, informatyka;
 • technik pojazdów samochodowych – rozszerzenie: matematyka, fizyka;
 • technik rolnik – rozszerzenie: biologia, chemia;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenie: chemia, język obcy;
 • technik logistyk - rozszerzenie: matematyka, geografia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharz
 • kierowca - mechanik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 • z rozszerzeniem: geografia, wiedza o społeczeństwie.

   


  SZCZEGÓŁOWY OPIS KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


   

  REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
  HARMONOGRAM

   

  •  Od 10 maja od godz. 10.00do 18 maja do godz. 15.00– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub osobiście z kancelarii)
  • Od 22 czerwca od godz. 10.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 6 lipca godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • Od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 12 lipca godz. 16.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  • Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 – składanie wniosków