Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu

 

planuje nabór na następujące kierunki kształcenia

w roku szkolnym 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • klasa humanistyczna - rozszerzenie: język polski, historia, język angielski;
 • klasa mundurowa - rozszerzenie: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie - NOWOŚĆ!!!

TECHNIKUM

 • technik ekonomista – rozszerzenie: matematyka, geografia;
 • technik informatyk – rozszerzenie: matematyka, informatyka;
 • technik pojazdów samochodowych – rozszerzenie: matematyka, fizyka;
 • technik rolnik – rozszerzenie: biologia, chemia;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenie: chemia, język obcy;
 • technik logistyk - rozszerzenie: matematyka, geografia - NOWOŚĆ!!!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca - mechanik - NOWOŚĆ!!!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH