Ogłoszenie

28.08.2017r. godz.10.00 - zebrania zespołów przedmiotowych

29.08.2017r. godz.9.00 - egzaminy poprawkowe

30.08.2017r. godz.10.00 - Rada Pedagogiczna


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych finansowane są następujące imprezy integracyjne:

  1. Dzień Edukacji Narodowej (październik)
  2. Wyjazdowe Rady Pedagogiczne (ostatni piątek czerwca)
  3. Wycieczki turystyczno - krajoznawcze:
  • weekend - Boże Ciało (wycieczka zagraniczna)
  • lipiec (wycieczka krajowa)
  • przełom września i października (wycieczka po Mazowszu)

Komisja Socjalna prosi o złożenie oświadczeń o dochodach do 30 marca oraz decyzję z ZUS o waloryzacji emerytury do 30 czerwca każdego roku.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 29 752 23 00.