HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W 2018 R.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Lp.

Imię i nazwisko – funkcja w zespole *

Nr sali

Data 
i godzina egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

 

 

 

 

 

1

 

 

Jolanta Śniadowska – Jelińska- P

Patryk Szwejkowski- C

Leszek Tyburski - C

31

 

 

10.01.2018

Godz.13.00

M.42/ (26) IVTS

 

 

 

2

 

 

Jolanta Cieszkowska– P

 Katarzyna Goś - Góralczyk– C

 Agnieszka Zawiślinska -C

  Monika Kłodowska-C

 

 

 

     1

 

10.01.2018

Godz.13.00

 

R.16./KKZ/(5)

Kaczyńska Magdalena

Nosarzewski Paweł

Pękala Arkadiusz

Tomaszewska Małgorzata

Tomaszewski Paweł

R.16/(38) kl. IVTR

 

3

 

 

Jolanta Nowak- P

Agnieszka Rutkowska Rock- C

 Sławomir Rykowski-C

Krzysztof Drężek-C

51

10.01.2018

Godz.13.00

T.15/( 41)IVTG

T.15/KKZ(2)

Brzeziński Łukasz

Chumicka Halina

4

 

Małgorzata Witkowska- P

 Krzysztof Drężek- C

Grzegorz Szczepkowski - A

73

18.01.2018

Godz.9.00

A.35/(5)

5

 

 

Małgorzata Łyszkowska - P

  Pszczółkowski Dariusz– C

 Krzysztof Drężek- C

Grzegorz Szczepkowski - A

73

12.01.2018

Godz.8.00

E.14/( 16) KL. IVTI

6

 

 

Paweł Szczepkowski -P

Miron Boniakowski – E

Grzegorz Szczepkowski - A

 

73

30.01.2018

Godz. 8.00

E.12(6)

Cesarski Damian

Czajkowski Piotr

Czapliński Piotr

Dusiński Marcin

Grabowski Mateusz

Kamzelski Mateusz

7

 Paweł Szczepkowski -P

Miron Boniakowski – E

Grzegorz Szczepkowski - A

73

30.01.2018

Godz. 12.00

E.12(2)

Tański Daniel

Wartacz Kacper

 

8

 Marta Łada -P

 Wenda Grzegorz-C

 Maria Lidzka- C

70

17.01.2018

Godz.9.00

A.36./ (21) KL.IVTE

9

Agnieszka Olbrys– P

Miron Boniakowski – E

Grzegorz Szczepkowski - A

73

05.02.2018

Godz.8.00

E.13/(2)

Bugaj Damian

Czarzasty Błażej

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

CZĘŚĆ PISEMNA W DNIU 11.01.2018R

 

Lp.

Imię i nazwisko- funkcja w zespole*

Nr sali

Data 
i godzina egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

 

 

 

 

 

1.

Barbara Długokęcka-  P

 

51

 

 

11.01.2018

Godz.10.00

T.06(1)

A.35(1)

E.12(5)

M.18(8)

R.03/KKZ(2)

2.

Hanna Bobińska- C

3

Zofia Janowska-   C

4

 Joanna Ciesielska - Lipka  - P

 

 Świetlica

(sala nr1)

 

 

 

 

11.01.2018

Godz. 12.00

 

R.16/KKZ/3

R.16/IVTR/30

E.13/4

A.36/IVTE/21

5

Katarzyna Bochenek- C

6

Małgorzata Jaworska - Olztyn -C

7

Jacek Marchewka- C

8

Arkadiusz Nowotka – C

9

Jacek Pięta - C

 

10

Agnieszka Dawidziuk- P

 

 

51

 

 

 

11.01.2018

Godz.12.00

 

 

 

T.15/(34)IVTG,

11

Dagmara Ciesielska - Kiliś– C

12

Tomasz Ulatowski – C

13

Michał Mocek - C

14

Sylwia Grabowska – P

Świetlica

(sala nr1)

 

11.01.2018

Godz.14.00

 

E.14/ (17)IVTI

M.42/(25)IVTS

15

Wanda Zamielska – C

16

Elżbieta Zawieska – C

17

Magdalena Prekiel-C