Ogłoszenie dla emerytów

UWAGA!

Emeryci i renciści ZSP proszeni są o złożenie oświadczenia o dochodach brutto na 1 członka rodziny w 2017 r.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2018 r.

Niezłożenie w/w oświadczenia skutkować będzie otrzymaniem świadczenia w najniższej wysokości.

oświadczenie


 OGŁOSZENIE

EMERYCI I RENCIŚCI NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI MOGĄ OTRZYMAĆ POMOC W OKRESIE ŚWIĄT PO ZŁOŻENIU WNIOSKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 7), KTÓRE SĄ DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 


OGŁOSZENIE

W dniach 11-19 lipca 2018r. organizowana jest wycieczka do Rumunii. Koszt wycieczki to ok. 2000 zł. Dofinansowanie z ZFŚS wyniesie ok. 900 zł.  Chętnych do uczestnictwa w wycieczce prosimy o zapisywanie się do 5 lutego 2018r. wraz z wpłatą 300 zł do D. Bątkowskiej.

HARMONOGRAM WYCIECZKI

 

 

Podstawienie autokaru o godz. 3.45!!!