INTERNAT ZSP W PRZASNYSZU

UL. MAZOWIECKA 25

06 -300 PRZASNYSZ

TEL. (029)7522781

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej 25 jest placówką koedukacyjną. Mieszkają tu dziewczęta i chłopcy średnich szkół dziennych.W dwukondygnacyjnym budynku znajduje się 110 miejsc sypialnych w pokojach 3 - osobowych. Placówka wyposażona jest w stołówkę, świetlicę, pomieszczenia sanitarnei socjalne. Do dyspozycji mieszkańców są również: pokoje "cichej nauki", pracownia internetowa, sala telewizyjna, urządzenia audio video oraz sprzęt AGD. W planie pracy internatu przewidywane są imprezy sportowe i kulturalne. Placówka zapewnia ciągłą opiekę pedagogiczną przez cały rok szkolny. Internat oferuje korzystne warunki do nauki, wypoczynku oraz rozwoju osobowości i zainteresowań.

 

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Placówki:

1.      Internat jest czynny od poniedziałku od godz. 6.00 do piątku do godziny 19.00.

2.      W momencie przybycia do placówki wychowanek powinien:

·    posiadać dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia wraz z numerem PESELoraz z informacją  o aktualnym zameldowaniu na pobyt stały (od kiedy i gdzie), w celu zameldowania go w internacie na pobyt czasowy,

·         przywieść poszewki na pościel, przybory toaletowe i kapcie,

·         opłacić 100 zł kaucję na pokrycie ewentualnych szkód.

3.      Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy uiszczać jednorazowo najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca w kasie internatu.

4.      Wysokość opłat jest uzależniona od cen produktów i wynosi:

·         zakwaterowanie – 40 zł/miesiąc

·         stawka dzienna wyżywienia – 10,50 zł

5.      W przypadku nieobecności wychowanka w internacie nie ma zwrotów za zakwaterowanie natomiast zwroty za wyżywienie są respektowane, jeżeli wychowanek:

·         jest chory (po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu do wychowawcy przez rodziców/opiekunów),

·         jest nieobecny z innego powodu (po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu do wychowawcy przez rodziców/opiekunów z dwudniowym wyprzedzeniem).

6.      W pierwszym tygodniu pobytu w placówce każdy wychowanek zostaje zapoznany przez wychowawcę grupy z Regulaminem Internatu i pisemnie zobowiązuje się do respektowania jego zasad.

7.      Rodziców zobowiązuje się do:

·         terminowego dokonywania opłat,

·         pokrycia wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia internatu,

·         utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą grupy (telefoniczny i indywidualny),

·         odebrania wychowanka z internatu w razie jego choroby i podjęcia decyzji dotyczącej jego leczenia lub w przypadku naruszenia przez niego regulaminu w rażący sposób,

·         uczestniczenia w organizowanych spotkaniach dla rodziców.