HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

DLA TECHNIKUM

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

TERMIN

KLASA

SYMBOL ZAWODU I NAZWA ZAWODU / NAZWA KWALIFIKACJI

LICZBA TYG./GODZ.

04.09 – 29.09 2017

II TR

314207 TECHNIK ROLNIK – R.3

4/160

11.09 – 06.10 2017

III TS

311513 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – M.18, M.12, M.42

4/160

02.10 – 27.10.2017

 

II TŻ

 

344304 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – T.6, T.15

4/160

 

06.11 – 01.12.2017

II TE

331403 TECHNIK EKONOMISTA – A.35

4/160

II TI

351203 – TECHNIK INFORMATYK – E.12

4/160