HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

DLA TECHNIKUM

W ROKU SZKOLNYM

2018/2019

TERMIN

KLASA

SYMBOL ZAWODU I NAZWA ZAWODU / NAZWA KWALIFIKACJI

LICZBA TYG./GODZ.

17.09 – 12.10 2018

II TR

314207 TECHNIK ROLNIK – RL.03

4/160

17.09 – 12.10 2018

II TE

331403 TECHNIK EKONOMISTA – AU.35

4/160

24.09. - 19.10.2018

 

III TS

 

311513 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - M.18, M.12, M.42

4/160

 

05.11 – 30.11.2018

     

II TI

351203 – TECHNIK INFORMATYK – EE.08

4/160