Harmonogram egzaminów zawodowych

 

 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W 2018 R.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Lp.

Imię i nazwisko – funkcja w zespole *

Nr sali

Data 
i godzina egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

 

 

 

 

 

1

 

 

Jolanta Śniadowska – Jelińska- P

Patryk Szwejkowski- C

Leszek Tyburski - C

31

 

 

10.01.2018

Godz.13.00

M.42/ (26) IVTS

 

 

 

2

 

 

Jolanta Cieszkowska– P

 Katarzyna Goś - Góralczyk– C

 Agnieszka Zawiślinska -C

  Monika Kłodowska-C

 

 

 

     1

 

10.01.2018

Godz.13.00

 

R.16./KKZ/(5)

Kaczyńska Magdalena

Nosarzewski Paweł

Pękala Arkadiusz

Tomaszewska Małgorzata

Tomaszewski Paweł

R.16/(38) kl. IVTR

 

3

 

 

Jolanta Nowak- P

Agnieszka Rutkowska Rock- C

 Sławomir Rykowski-C

Krzysztof Drężek-C

51

10.01.2018

Godz.13.00

T.15/( 41)IVTG

T.15/KKZ(2)

Brzeziński Łukasz

Chumicka Halina

4

 

Małgorzata Witkowska- P

 Krzysztof Drężek- C

Grzegorz Szczepkowski - A

73

18.01.2018

Godz.9.00

A.35/(5)

5

 

 

Małgorzata Łyszkowska - P

  Pszczółkowski Dariusz– C

 Krzysztof Drężek- C

Grzegorz Szczepkowski - A

73

12.01.2018

Godz.8.00

E.14/( 16) KL. IVTI

6

 

 

Paweł Szczepkowski -P

Miron Boniakowski – E

Grzegorz Szczepkowski - A

 

73

30.01.2018

Godz. 8.00

E.12(6)

Cesarski Damian

Czajkowski Piotr

Czapliński Piotr

Dusiński Marcin

Grabowski Mateusz

Kamzelski Mateusz

7

 Paweł Szczepkowski -P

Miron Boniakowski – E

Grzegorz Szczepkowski - A

73

30.01.2018

Godz. 12.00

E.12(2)

Tański Daniel

Wartacz Kacper

 

8

 Marta Łada -P

 Wenda Grzegorz-C

 Maria Lidzka- C

70

17.01.2018

Godz.9.00

A.36./ (21) KL.IVTE

9

Agnieszka Olbrys– P

Miron Boniakowski – E

Grzegorz Szczepkowski - A

73

05.02.2018

Godz.8.00

E.13/(2)

Bugaj Damian

Czarzasty Błażej

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

CZĘŚĆ PISEMNA W DNIU 11.01.2018R

 

Lp.

Imię i nazwisko- funkcja w zespole*

Nr sali

Data 
i godzina egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

 

 

 

 

 

1.

Barbara Długokęcka-  P

 

51

 

 

11.01.2018

Godz.10.00

T.06(1)

A.35(1)

E.12(5)

M.18(8)

R.03/KKZ(2)

2.

Hanna Bobińska- C

3

Zofia Janowska-   C

4

 Joanna Ciesielska - Lipka  - P

 

 Świetlica

(sala nr1)

 

 

 

 

11.01.2018

Godz. 12.00

 

R.16/KKZ/3

R.16/IVTR/30

E.13/4

A.36/IVTE/21

5

Katarzyna Bochenek- C

6

Małgorzata Jaworska - Olztyn -C

7

Jacek Marchewka- C

8

Arkadiusz Nowotka – C

9

Jacek Pięta - C

 

10

Agnieszka Dawidziuk- P

 

 

51

 

 

 

11.01.2018

Godz.12.00

 

 

 

T.15/(34)IVTG,

11

Dagmara Ciesielska - Kiliś– C

12

Tomasz Ulatowski – C

13

Michał Mocek - C

14

Sylwia Grabowska – P

Świetlica

(sala nr1)

 

11.01.2018

Godz.14.00

 

E.14/ (17)IVTI

M.42/(25)IVTS

15

Wanda Zamielska – C

16

Elżbieta Zawieska – C

17

Magdalena Prekiel-C

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

DLA TECHNIKUM

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

TERMIN

KLASA

SYMBOL ZAWODU I NAZWA ZAWODU / NAZWA KWALIFIKACJI

LICZBA TYG./GODZ.

04.09 – 29.09 2017

II TR

314207 TECHNIK ROLNIK – R.3

4/160

11.09 – 06.10 2017

III TS

311513 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – M.18, M.12, M.42

4/160

02.10 – 27.10.2017

 

II TŻ

 

344304 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – T.6, T.15

4/160

 

06.11 – 01.12.2017

II TE

331403 TECHNIK EKONOMISTA – A.35

4/160

II TI

351203 – TECHNIK INFORMATYK – E.12

4/160

Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu

 

planuje nabór na następujące kierunki kształcenia

w roku szkolnym 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • klasa humanistyczna - rozszerzenie: język polski, historia, język angielski;
 • klasa mundurowa - rozszerzenie: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie -

TECHNIKUM

 • technik ekonomista – rozszerzenie: matematyka, geografia;
 • technik informatyk – rozszerzenie: matematyka, informatyka;
 • technik pojazdów samochodowych – rozszerzenie: matematyka, fizyka;
 • technik rolnik – rozszerzenie: biologia, chemia;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenie: chemia, język obcy;
 • technik logistyk - rozszerzenie: matematyka, geografia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharz
 • kierowca - mechanik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 • z rozszerzeniem: geografia, wiedza o społeczeństwie.

   


  SZCZEGÓŁOWY OPIS KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


   

  REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
  HARMONOGRAM

   

  •  Od 10 maja od godz. 10.00do 18 maja do godz. 15.00– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub osobiście z kancelarii)
  • Od 22 czerwca od godz. 10.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 6 lipca godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • Od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 12 lipca godz. 16.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  • Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 – składanie wniosków

   

   

   

   

   

 

OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

PREZENTACJA

 

 

UWAGA

WSZYSTKICH CHCĄCYCH ZDOBYĆ DYPLOM TECHNIKA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ

ZWIĄZANEJ Z KWALIFIKACYJNYMI KURSAMI ZAWODOWYMI

Prowadzone kursy są darmowe!!!

Prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne:

Technik rolnik/Technik agrobiznesu

R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.16 - Organizacja i nadzór produkcji rolniczej

Technik informatyk

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik organizacji reklamy

A.26 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.6 - Sporządzanie potraw i napojów

T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

dodatkowo można zrealizować kurs

T.4 - Produkcja wyrobów cukierniczych - uprawnienia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla zawodu Cukiernik

Technik pojazdów samochodowych

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik ekonomista

A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 - Prowadzenie rachunkowości

Technik handlowiec

 A.18 - Prowadzenie sprzedaży

A.22 - Prowadzenie działalności handlowej

Każdą z w/w kwalifikacji można realizować jako oddzielny kurs.

Wniosek do pobrania w zakładce Dla kandydatów - Kursy Kwalifikacyjne


  ZSP Przasnysz organizuje kursy:

 - OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

- OPERATOR KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

Zapisy oraz bliższe informacje w budynku przy ul. Gdańska 1

pod numerem telefonu (29) 752-32-76

SERDECZNIE ZAPRASZAMY