Programy nauczania

Programy nauczania

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

DLA TECHNIKUM

W ROKU SZKOLNYM

2018/2019

TERMIN

KLASA

SYMBOL ZAWODU I NAZWA ZAWODU / NAZWA KWALIFIKACJI

LICZBA TYG./GODZ.

17.09 – 12.10 2018

II TR

314207 TECHNIK ROLNIK – RL.03

4/160

17.09 – 12.10 2018

II TE

331403 TECHNIK EKONOMISTA – AU.35

4/160

24.09. - 19.10.2018

 

III TS

 

311513 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - M.18, M.12, M.42

4/160

 

05.11 – 30.11.2018

     

II TI

351203 – TECHNIK INFORMATYK – EE.08

4/160

Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu

 

planuje nabór na następujące kierunki kształcenia

w roku szkolnym 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • klasa humanistyczna - rozszerzenie: język polski, historia, język angielski;
 • klasa mundurowa - rozszerzenie: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie -

TECHNIKUM

 • technik ekonomista – rozszerzenie: matematyka, geografia;
 • technik informatyk – rozszerzenie: matematyka, informatyka;
 • technik pojazdów samochodowych – rozszerzenie: matematyka, fizyka;
 • technik rolnik – rozszerzenie: biologia, chemia;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenie: chemia, język obcy;
 • technik logistyk - rozszerzenie: matematyka, geografia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharz
 • kierowca - mechanik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 • z rozszerzeniem: geografia, wiedza o społeczeństwie.

   


  SZCZEGÓŁOWY OPIS KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


   

  REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
  HARMONOGRAM

   

  •  Od 10 maja od godz. 10.00do 18 maja do godz. 15.00– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub osobiście z kancelarii)
  • Od 22 czerwca od godz. 10.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 6 lipca godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • Od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 12 lipca godz. 16.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  • Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 – składanie wniosków

   

   

   

   

   

 

OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

PREZENTACJA

 

 

UWAGA

WSZYSTKICH CHCĄCYCH ZDOBYĆ DYPLOM TECHNIKA

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ

ZWIĄZANEJ Z KWALIFIKACYJNYMI KURSAMI ZAWODOWYMI

Prowadzone kursy są darmowe!!!

Prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne:

Technik rolnik/Technik agrobiznesu

R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.16 - Organizacja i nadzór produkcji rolniczej

Technik informatyk

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik organizacji reklamy

A.26 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.6 - Sporządzanie potraw i napojów

T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

dodatkowo można zrealizować kurs

T.4 - Produkcja wyrobów cukierniczych - uprawnienia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla zawodu Cukiernik

Technik pojazdów samochodowych

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik ekonomista

A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 - Prowadzenie rachunkowości

Technik handlowiec

 A.18 - Prowadzenie sprzedaży

A.22 - Prowadzenie działalności handlowej

Każdą z w/w kwalifikacji można realizować jako oddzielny kurs.

Wniosek do pobrania w zakładce Dla kandydatów - Kursy Kwalifikacyjne


  ZSP Przasnysz organizuje kursy:

 - OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

- OPERATOR KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

Zapisy oraz bliższe informacje w budynku przy ul. Gdańska 1

pod numerem telefonu (29) 752-32-76

SERDECZNIE ZAPRASZAMY