mgr Andrzej Brocki - dyrektor

mgr Jolanta Cieszkowska - wicedyrektor

mgr Wojciech Włodarczyk - wicedyrektor

mgr Marek Maćkowski - kierownik hali sportowej