Aktualności

Porozumienie o współpracy

pomiędzy Brygadą Obrony Terytorialnej w Ciechanowie

a Zespołem Szkół Powiatowych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz.U. MON nr 12, poz. 131, z póź. zm.), 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (reprezentowaną przez płk. Andrzeja Wasielewskiego) oraz Zespół Szkół Powiatowych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu (reprezentowany przez Dyrektora Szkoły: Andrzeja Brockiego) zawarły, w dniu 12 października 2017r., porozumienie na mocy którego obie strony będą współpracować ze sobą w celu:

1.pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

2.upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;

3. kształtowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;

4. pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej oraz promowania nowego modelu służby żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych;

5.wychowania patriotycznego i edukacji pro obronnej młodzieży Szkoły;

6.upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Brygady  i Szkoły;

7. integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej;

8. promowania działań Sił Zbrojnych w zakresie wspierania szkolenia młodzieży klas mundurowych – rozbudzania i pielęgnowania świadomości młodzieży.

Zawarte porozumienie pozwoli ZSP w Przasnyszu w znaczący sposób poszerzyć ofertę edukacyjną. Szczegóły dotyczące nowych kierunków nauczania uzyskać można w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły: zsp-przasnysz.edu.pl.