DUŻE PIENIĄDZE OD MARSZAŁKA

DLA ZSP W PRZASNYSZU I CHORZELACH

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego znowu przekazał pieniądze dla szkół powiatu przasnyskiego. Prawie półtora miliona złotych otrzyma ZSP w Przasnyszu i ZSP w Chorzelach na wyposażenie klasopracowni, staże oraz praktyki krajowe i zagraniczne uczniów i nauczycieli.

Umowę na dofinansowanie podpisali starosta przasnyski Zenon Szczepankowski i wicestarosta Jarosław Antoni Tybuchowski, a w imieniu marszałka Adama Struzika - wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc. W podpisaniu umów uczestniczyli m.in.: Artur Andrysiak – członek zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza, dyrektorzy: Andrzej Brocki (ZSP w Przasnyszu) oraz Krzysztof Milewski (ZSP w Chorzelach) oraz przedstawiciele sejmiku województwa i beneficjenci.