Aktualności

SZKOŁA PO REFORMIE, CZYLI CO NOWEGO W ZSP

 

Lada dzień uczniowie trzecich klas gimnazjum będą podejmować decyzje odnośnie wyboru przyszłej szkoły. W obliczu nowej reformy i zmian w oświacie niektórzy mogą czuć się zagubieni.  Wyjaśnijmy więc, co czeka ich we wrześniu.

Dla tegorocznych absolwentów gimnazjów okres kształcenia w liceum wciąż wynosi trzy lata, a w technikum – cztery ( za dwa lata licea będą czteroletnie a technika pięcioletnie). W bieżącym roku zmianie ulegną tylko szkoły zawodowe, które zostaną zastąpione przez dwustopniowe szkoły branżowe. Szkoła branżowa pierwszego stopnia trwa 3 lata i kończy się zdaniem jednego egzaminu kwalifikacyjnego, po czym uczeń może kontynuować  naukę w dwuletniej szkole branżowej drugiego stopnia, która kończy się egzaminem maturalnym. Tak więc uczeń, który zdecyduje się na naukę w szkole branżowej, nie musi rezygnować z dalszego kształcenia. Nowa reforma umożliwia płynne przejście z jednego szczebla edukacji na kolejny. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (od września Zespół Szkół Powiatowych) oczywiście umożliwia naukę we wszystkich wspomnianych typach szkół: od liceum ogólnokształcącego, przez technikum, po dwustopniową szkołę branżową. Oprócz tego, oferuje unikalną możliwość uzupełnienia wykształcenia na tzw. kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Są to kursy w zakresie danej kwalifikacji, w formie wieczorowej, tak więc dostępne są zarówno dla uczniów szkoły  dziennej, jak i osób dorosłych, pracujących. W praktyce oznacza to, że uczeń liceum może popołudniami  robić kurs i uzyskać dyplom technika uprawniający do wykonywania zawodu. Również uczeń technikum może nabyć na kursie pokrewne lub nawet zupełnie nowe kwalifikacje i skończyć szkołę z dwoma dyplomami technika. Daje to uczniom niesamowite możliwości na sterowanie własnym rozwojem.

Jeśli chodzi o profile kształcenia, placówka oferuje kierunki, które tradycyjnie cieszą się zainteresowaniem, tzn. technik rolnik, żywienia i usług gastronomicznych, ekonomiczne, informatyk, technik pojazdów samochodowych, liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym. Z nowych kierunków szkoła prowadzi w tym roku nabór  do technikum logistycznego. Dla wielu młodych ludzi nazwa „logistyk” brzmi atrakcyjnie, lecz…..niewiele mówi. W największym uproszczeniu, logistyk ma coś do powiedzenia wszędzie tam, gdzie dokonuje się przepływu towarów, osób, pieniędzy lub informacji. Wykwalifikowany logistyk potrafi odpowiednio zarządzać pracą ludzką w taki sposób, aby firma działała bez opóźnień i realizowała swoje cele jak najmniejszym nakładem finansowym. Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach transportowych i spedycyjnych, firmach kurierskich oraz przedsiębiorstwach magazynowych lub produkcyjnych, gdzie głównymi zadaniami jest obsługa systemów informatycznych, kontrolowanie stanów zapasów i organizacja dostaw podzespołów, czy też zarządzanie pracą ludzi.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła planuje także uruchomienie nauki bardzo poszukiwanego na rynku pracy zawodu- kierowca mechanik. Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzi także nabór na nowy kierunek liceum – klasy przygotowującej do pracy w służbach mundurowych. W obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy rezerwy kadrowe w wojsku czy policji się kurczą, klasy mundurowe są źródłem pozyskiwania rezerwistów i funkcjonariuszy w przyszłości. Ukończenie takiej szkoły daje obraz tego, jak wygląda służba oraz stwarza możliwość przygotowania się do egzaminu wstępnego i do przyszłej pracy w służbach mundurowych. Edukacja ukierunkowana jest do pracy w służbach mundurowych:
wojsko, policja, straż, służba więzienna, służba celna.

„Mundurówka” daje perspektywy!
Szkoła kształcąc młodzież w klasach mundurowych ma 2 strategiczne cele:
przygotowanie uczniów do matury oraz przygotowanie do egzaminu wstępnego w różnego rodzaju formacjach mundurowych. Od stycznia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które daje dodatkowe atuty absolwentom szkół, w których były nauczane przedmioty związane z policją. W procesie rekrutacji otrzymują oni dodatkowe punkty, czyli startują z wyższego pułapu, aniżeli osoby kończące inne klasy w liceach ogólnokształcących.

Ukończenie takiej szkoły  stwarza możliwość przygotowania się do egzaminu wstępnego i do przyszłej pracy w służbach mundurowych.