OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE:

„Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu”

CPV: 80500000–9, 80510000–2, 80530000–8, 80531200–7

 

Załączniki:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7