Aktualności

 

WRĘCZENIE STYPENDIÓW PREZESA RADY MINISTRÓW

 

24 listopada 2017r. w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu wręczono uroczyście Stypendia Prezesa Rady Ministrów  uczniom z terenu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty - delegatura w Ostrołęce. W uroczystości wzięli udział miedzy innymi: wicekurator mazowiecki Andrzej Sosnowski, reprezentant wojewody mazowieckiego Krzysztof Bieńkowski,  dyrektor DOS Michał Giers, starosta powiatu przasnyskiego Zenon Szczepankowski, starosta powiatu makowskiego Zbigniew Deptuła, wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha, wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP Przasnyszu Barbara Żarnecka, przewodnicząca Organizacji NSZZ Solidarności w Przasnyszu, dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu Ryszard Juklaniuk oraz  przedstawiciele władz samorządowych oraz oświaty.

Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie najwyższej w danym typie szkoły średniej ocen lub wykazanie się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągnięcie w niej najlepszych wyników,a w pozostałych dziedzinach ocen więcej niż dobrych. Wszyscy stypendyści musieli uzyskać co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Kandydatów do stypendium typował samorząd uczniowski, który listę  uczniów przedstawiał do zatwierdzenia radzie szkoły lub radzie pedagogicznej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów  w wysokości 258 zł miesięcznie przyznaje się tylko jednemu uczniowi danego typu szkoły na okres jednego roku szkolnego. W województwie mazowieckim otrzymało je 507 uczniów, w tym 48 ze szkółz terenu działania delegatury w Ostrołęce. 19 stypendystów przypadło na powiat ostrołęcki. Z terenu powiatu przasnyskiego wyróżniono 7 osób. Ze szkół w powiecie wyszkowskim uhonorowano 9 uczniów. Stypendia w powiecie makowskim uzyskało 6 uczniów, w powiecie ostrowskim 7.

Z naszej szkoły nagrodzono uczennice: Weronika Goś kl. III technikum rolniczego (średnia ocen 5,28) i Patrycja Kawiecka kl. III liceum ogólnokształcącego (średnia ocen 5,00). Dodajmy, że Weronika takie stypendium otrzymała już po raz drugi.

Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego pod kierunkiem pana Tomasza Wójcika.

Lista uczniów powiatu przasnyskiego, którzy otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów:

  • Stepnowska Julia – Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu
  • Kawiecka Patrycja – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu
  • Goś Weronika – Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu (odebrała dyplom od PRM)
  • Wilga Dominika Maria – Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu
  • Łachacz Aleksandra – Akademickie Liceum Ogólnokształcącew Przasnyszu
  • Piotrowski Szymon Eugeniusz – Technikum w Przasnyszu
  • Brodzik Andrzej – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Powiatowych w Chorzelach