Aktualności


Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla gimnazjalistów i uczniów klas VII szkół podstawowych.

 

28 lutego 2018r. w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu odbył się Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla gimnazjalistów i uczniów klas VII szkół podstawowych. Celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego, poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, nawiązywanie współpracy ze szkołami w regionie, jak również:

  • Motywowanie uczniów do chęci pogłębiania kompetencji językowych.
  • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się.
  •  Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół.
  • Stworzenie płaszczyzny do komunikacji i współpracy między uczniami i nauczycielami w regionie.

W konkursie wzięło udział  77 uczniów reprezentujących 4 szkoły z terenu powiatu przasnyskiego.

Laureatami konkursu  wśród klas II i III zostali:

I miejsce -  Anna Błaszczak - Szkoła podstawowa w Krasnem

II miejsce - Jakub Łysiak - Szkoła podstawowa nr 3 w Przasnyszu

III miejsce - Zuzanna Guzowicz - Szkoła podstawowa nr 3 w Przasnyszu

Laureatami konkursu wśród klas VII zostali:

I miejsce - Alicja Brym - Szkoła podstawowa nr 3 w Przasnyszu

II miejsce - Patrycja Jaworska - Szkoła podstawowa nr 3 w Przasnyszu

III miejsce - Maria Ejsmund  - Szkoła podstawowa nr 3 w Przasnyszu

Wyróżnienia:

Barbara Skibniewska - Szkoła podstawowa nr 3 w Przasnyszu

Agata Jaśkiewicz  - Szkoła podstawowa nr 3 w Przasnyszu

Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatora, przez  panią Magdalenę Szemplińską - dyrektor Szkoły Językowej INTERCLASS oraz wydawnictwo językowe PEARSON.

Organizatorem wydarzenia byli nauczyciele języka angielskiego ZSP: Agnieszka Valentić, Anna Wojciechowska.