Aktualności

Wycieczka I TL

W jeden z ostatnich pięknych jesiennych dni października kl. I TL w ramach zajęć z Wiedzy o Kulturze i integracji klasowej udała się do Opinogóry i zwiedziła Muzeum Szlacht Mazowieckich w Gołotczyźnie. Przyjemnym zakończeniem uczty duchowej w postaci delektowania się sztuką polskiego romantyzmu, była niespodzianka w postaci pysznej pizzy. Oprócz doznań duchowo-cielesnych było postanowienie o systematycznym kultywowaniu zdobyczy kulturowych świata poprzez wspólne wyprawy do okolicznych teatrów. Opiekunami grupy byli wychowawca kl. I TL p. Tomasz Ulatowski  oraz nauczyciel wiedzy o kulturze p. Bogusław Brykała.