I miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 14.12.20118r. w Szkole Podstawowej nr 2

...

Dyrekcja ZSP im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu

informuje, że dzień 02.05.2019r. jest dniem

...

26 września 2019r. o godz. 17.30 odbędzie się egzamin z BHP

(pierwszy termin).

UWAGA słuchacze KKZ R.03.

9 września 2019r. upływa termin składania deklaracji na egzamin z

...