Zarządzenie nr 4/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 26.03.2021

o zmianie trybu prowadzenia zajęć zdalnych

w Zespole Szkól Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu


Zarządzenie nr 17/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 16.10.2020

o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny

w Zespole Szkól Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu


Zarządzenie nr 16/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 07.10.2020

w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych

w Zespole Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu


Zarządzenie nr 15/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 17.09.2020

o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy

w Zespole Szkól Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu


Zarządzenie nr 14 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych

im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie nr 7/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 15 maja 2020


Zarządzenie nr 3/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu
z dnia 23 marca 2020


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020