mgr Andrzej Brocki

Dyrektor

mgr Jolanta Cieszkowska

Wicedyrektor

mgr Wojciech Włodarczyk

Wicedyrektor

mgr Marek Maćkowski

Kierownik hali sportowej