Informacja dla emerytów

Emeryci są proszeni są o zgłoszenie  się do pokoju ,,Administracja" w związku z podpisaniem KLAUZULI INFORMACYJNEJ NA POTRZEBY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FINANSOWANYCH Z ZFŚS dotyczących wprowadzenia procedur Rodo.