UWAGA!

Emeryci ZSP proszeni są o złożenie oświadczenia o dochodach brutto na 1 członka rodziny w 2019r.

Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2020r.

Nie złożenie w/w oświadczenia skutkować będzie otrzymaniem świadczenia w najniższej wysokości.

Dyrekcja ZSP