OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu informuje, że w związku z koniecznością podawania co roku do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wysokości emerytur/rent byłych nauczycieli, do naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następny rok, należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku wypełnić oświadczenie o wysokości brutto emerytury na podstawie ostatniej decyzji ZUS o waloryzacji i dostarczyć do administracji szkoły.

Nie dostarczenie w/w oświadczenia skutkować będzie wykreśleniem z listy osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w przyszłym roku kalendarzowym.

Oświadczenie w załączeniu.

Oświadczenie emeryta o decyzji ZUS