Dyrekcja Szkoły serdecznie  zaprasza na wyjazdową Radę Pedagogiczną,

która odbędzie się 26 czerwca 2021 r. o godz. 16.00 w lokalu "Aleksandra" w Klewkach. 

Wpisowe 10 zł proszę wpłacać w sekretariacie szkoły do środy 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.