Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy RL.03. – zaliczenie, praktyki

1.    Zaliczenie z każdego przedmiotu odbywa się na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu (chyba że prowadzący wyznaczy inny termin).

2.    Praktyki zawodowe należy odbyć do 6 grudnia 2019. Osoby posiadające gospodarstwo rolne bądź pracujące w gospodarstwie rodziców składają stosowne oświadczenie ( druk do pobrania w szkole). Pozostałe osoby pobierają druk umowy oraz dzienniczek i harmonogram praktyk w dniu 12.10.2019 w godz. 8-8.30 ul. Mazowiecka.