Wychowawcy klas u których jest młodzież z opinią, orzeczeniem lub nauczaniem indywidualnym powinni dostarczyć poniższe dokumenty podpisane do końca semestru do pedagoga szkolnego.

Informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej