Od dnia 17.12.2018 następuje zmiana planu - zakładka plany zajęć. Znajdują się tam również nowe planu dla KKZ i LOD.