Nowy plan KKZ dla kursu R.16 w zakładce "Plany zajęć".