Uwaga słuchacze KKZ kursu R.16
Egzamin zaliczeniowy z:
- planowania i organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej
- organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej odbędzie się:
termin I - 16.05.2019 godz. 17.20
termin II - 18.05.2019 godz. 9.40
- elementów rachunkowości 17.05.2019 godz. 17.20