Informacja dla kandydatów do szkoły

Kandydaci do szkoły proszeni są, aby ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wniosek do szkoły składali razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, tzn. od 26 czerwca do 10 lipca 2020. 

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na rekrutację, uczniowie zostaną przyjęci zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji.

Kandydaci proszeni są również o  dokładne zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.