Egzamin poprawkowy - matura 2020
Wszystkie maturalne egzaminy poprawkowe odbędą się
08.09.2020r. o godz. 14.00
w budynku przy ulicy Mazowieckiej 25.
Zdający proszeni są o przybycie 30 min. wcześniej.