Zarządzenie nr 16/2020

 Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 07.10.2020

w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych

w Zespole Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

 

 

Dyrektor Szkoły na podstawie

·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wytycznych MEN i GIS

·         oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku, zarządza co następuje:

§ 1

1.      W Zespole Szkól Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety, biblioteka, itp.) we wszystkich budynkach szkoły.

§ 2

 

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.10.2020.