Drodzy Rodzice, Uczniowie, 

Z dniem 19.10.2020 szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.

Praca z uczniami w najbliższym czasie odbywać się będzie za pomocą e-dziennika.

Wychowawcy przekażą uczniom dane do logowania w systemie Librus Synergia.

W dniach 19-23.10.2020 nauczanie zdalne obejmie wszystkie klasy i wszystkie przedmioty.

Przedmioty w nauczaniu zawodowym praktycznym odbywać się będą w szkole najprawdopodobniej od 26.10.2020 (najbliższy tydzień jest tygodniem potrzebnym na zmianę planu i dostosowanie go do obecnych warunków, tzn. nauczanie przedmiotów teoretycznych zdalnie, a nauczanie przedmiotów praktycznych w szkole). 

O wszystkich zmianach będą Państwo na bieżąco informowani .  

Z poważaniem, 

Dyrektor Szkoły