Na początku lutego otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu się ucznia klasy IV TI - Mateusza Jurczaka do zawodów  II stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej.

Mateusz został zakwalifikowany decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej na podstawie nadesłanych rozwiązań zawodów I stopnia.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi i jego opiekunowi panu Mariuszowi Paczesnemu  i życzymy powodzenia w drugim etapie.