Zajęcia praktyczne - młodociani

Od 29 marca do 11 kwietnia br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Kierownik Szkolenia Praktycznego 

Ryszarda Przybysz