LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH 

DO KLAS PIERWSZYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH 

W PRZASNYSZU

W ROKU SZKOLNYM

2021/2022  

Lista osób przyjętych do szkoły zostanie podana

02.08.2021 o godz. 14.00.

Do klas zostaną przyjęci tylko ci kandydaci, którzy w dniach 23-30.07.2021

dostarczą do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły

i oryginał zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

KLASA WIELOZAWODOWA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU HUMANISTYCZNYM

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

TECHNIK MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

TECHNIKUM ROLNICZE

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH