Zarządzenie nr  10 /2021

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 07.09.2021 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych w Zespole Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

§1

1.     W Zespole Szkół Powiatowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Przasnyszu wprowadza się obowiązek noszenia maseczek przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety, biblioteka, itp.) we wszystkich budynkach szkoły.

§2

 

1.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.09.2021  r.