Egzamin końcowy wewnętrzny odbędzie się 27 listopada 2021r o godz. 9.00 w Szkole przy ul. Mazowieckiej 25.

Nie przystąpienie do egzaminu spowoduje utratę możliwości  zdawania egzaminu zewnętrznego.                                          

 R. Przybysz – Kierownik Kształcenia Praktycznego.