Od poniedziałku 17.01.2022 następuje zmiana planu.

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją (zakładka plany zajęć)