20.01.2022 r. rozpoczyna się kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.10.

Prosimy zapoznać się z harmonogramem zajęć (w zakładce plany zajęć).