Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra H.Sucharskiego w Przasnyszu

W dniu 27.01.2022 r. (czwartek) organizowane są zebrania z rodzicami uczniów. Tego dnia w godzinach 16:30 – 17:30, za pośrednictwem platformy Teams - rodzice/prawni opiekunowie korzystają z kont uczniów i logują się na spotkania z wychowawcami klas.

Indywidualne konsultacje dla rodziców z wykorzystaniem platformy Teams lub innego środka bezpiecznej komunikacji elektronicznej (librus) odbywać się będą 27.01.2022r. w godzinach 17:30 – 18:00 lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu.

Z poważaniem

Paweł Stanisław Szczepkowski