W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się kursy i szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”. Uczestnicy wzięli udział m.in. w kursie: System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych terenowych. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji osobistych poprzez zapoznanie się z oprogramowaniem i możliwościami wykorzystania zbiorów danych wraz z budową i obsługą UAV (ang. Unmanned aerial vehicle – bezzałogowy statek powietrzny), a także  zdobycie kompetencji umożliwiających wykorzystanie systemów GIS (ang. geographic information system - System informacji geograficznej)  w przyszłej pracy zawodowej. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas technikum informatycznego (2 TI) oraz mechanicy lotnicy (2 TLOT). Kurs obejmował zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne.

 Pozostałe kursy adresowane były do uczniów klas informatycznych oraz ekonomicznych i zostały przeprowadzone online:

- Zarządzanie projektami: celem szkolenia było nabycie kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania projektami, w tym projektami finansowanymi ze środków unijnych. Uczestnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z metodyką myślenia projektowego.

- Techniki sprzedaży z podstawami psychologii klienta: szkolenie miało na celu profesjonalne przygotowanie pracowników działu handlowego z wiedzy dotyczącej pozyskania klientów, nawiązywanie kontaktu (budowanie relacji), prezentacji oferty handlowej, negocjacji cen, pracy z obiekcjami klienta i zamknięcia sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej. Szkolenie objęło swoim zakresem także wiedzę z zakresu specyfiki docelowych grup klienckich.

             Na zakończenie szkoleń przewidziany był certyfikowany egzamin zewnętrzny VCC Select Competences. Zdany egzamin nadaje kwalifikacje.

1(5)
2(5)
5(4)
4(4)
3(5)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5