W dniu 31.03.2022 o godz 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych.

Porządek zebrania:

· Analiza wyników nauczania i frekwencji.  

· Omówienie głównych problemów wychowawczych klasy.  

· Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych.  

· Przypomnienie procedur egzaminu maturalnego.  

 

Przydział sal:

4 TL – sala 123 wych.  Pani Valentić-Szukała Agnieszka

4 TE/ TR – sala 126  wych.  Pani Łyszkowska Małgorzata

4 TŻ – sala 129  wych. Pani Dołęga Irena

4 TS – sala 130 wych. Pani Witkowska Małgorzata

4 TI – sala 131 wych. Pan Kosman Marcin

3 LOH – sala 107 wych.  Pani Sosnowska Grażyna

3 LOM – sala 102 wych. Pan Krynicki Tomasz

3 LOM1/ LOH1 – 101 wych. Pani Kasuła Beata

 

W tym dniu w godz. 16:45-17:45 nauczyciele uczący w klasach maturalnych są do dyspozycji rodziców w Pokoju Nauczycielskim.