Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego odbędzie się 10 czerwca o godzinie 10:00 w budynku szkoły przy ulicy Sadowej

Informacja dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego-Test sprawności fizycznej

Wnioski i oświadczenia dostępne: Wnioski o przyjęcie do szkoły i inne dokumenty rekrutacyjne