W dniu 31.05.2022 o godz: 16:30 oraz 17:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas promocyjnych i ostatnich klas szkoły branżowej.

Spotkania odbędą się w szkole w budynku przy ul.Mazowieckiej 25

W tym dniu w godz. 16:45-18:45 nauczyciele są obecni w szkole w pokoju nauczycielskim.

Przydział sal

 

Godzina 16:30

SALA/ KLASA

Godzina 17:30

SALA/ KLASA

31 / 1 Ti

31 /  1 c, 1 m

32 / 1 Tż

32 /  2 c, 2 m

70 / 2 Tr

70 / 3 tip

73 / 2 Tlot

73 / 3c, 3 km

51 / 1 LOH

51 / 3 LOHp

123 / 2 OPW

123 / 3 TL

126 / 2 Ti

126 / 3 Te, 3 ti1

129 / 2 Tż

129 / 3 Tżp

130 / 2 LOH1, 2 LOM1

130 / 3 Trp, 3 Tsp

131 / 2 LOH

131 / 3 LOH1p, 3 LOM1p

101 / 1 TL

101 / 3 Ti

102 / 2 TL

102 / 3 TLp

105 / 1 OPW, 1 LOM

105 / 3 LOMp

107 / 2 Ts

107 / 3 Tep, 3 Ti1p

108 / 1 Ts

108 / 3 Ts

109 / 2 TL1

109 / 3 cp, 3 kmp