Dnia 03.06.2022 - uczniowie zdający egzamin zawodowy - część pisemna, uczestniczą w lekcjach zgodnie z planem zajęć. Zwolnienie z lekcji obowiązuje tylko na czas trwania egzaminu.

Uczniowie zdający egzaminy zawodowe praktyczne zwolnieni są z zajęć w dniu egzaminu.