EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

(podstawa programowa 2017)

DATA -EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

ILOŚĆ  ZMIAN- GODZINA

KWALIFIKACJA

SALA

20.06.2022

9.00

AU.04

NR.1

20.06.2022

13.00

RL.16,MG.43,AU.32,TG.16

SALA.32

22.06.2022

8.00

EE.09

SALA. 73

27.06.2022

8.00

EE.08,A.36

SALA. 73

DATA -EGZAMINU PISEMNEGO

ILOŚĆ  ZMIAN

KWALIFIKACJA

SALA

21.06.2022

10.00

TG.07,MG.18

NR.1

21.06.2022

12.00

RL.16

SALA.32

21.06.2022

14.00

EE.09

SALA. 32

Opracowała Ryszarda Przybysz – Kierownik Kształcenia Praktycznego