Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra H.Sucharskiego w PrzasnyszuBąkowska Małgorzata   - język niemiecki, język polski

Brocki Andrzej   - przepisy ruchu drogowego

Brykała Bogusław   - religia, historia

Chachulska Bogumiła   - matematyka, informatyka

Cichocki Mariusz   - wychowanie fizyczne

Ciesielska-Lipka Joanna   - język angielski, informatyka

Cieszkowska Jolanta   - matematyka, przedmioty zawodowe informatyczne

Cołosiński Grzegorz   - wychowanie fizyczne, historia

Ćwiek Bogdan   - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne

Dawidziuk Agnieszka   - wychowawca internatu

Dawidziuk Jarosław   - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne

Długokęcka Barbara   - język polski

Dołęga Irena   - przedmioty zawodowe gastronomiczne, chemia

Domańska Anna   - przedmioty zawodowe ekonomiczne, fizyka, informatyka

Goś-Góralczyk Katarzyna   - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Grabowska Sylwia   - język rosyjski

Dawidziuk Agnieszka   - pedagog szkolny

Janowska Zofia   - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Jasiński Sławomir   - nauka prowadzenia ciągników

Jaworska Justyna   - język polski

Jaworska-Olsztyn Małgorzata   - język angielski, przedmioty zawodowe informatyczne, przedmioty zawodowe reklamowe, przedmioty zawodowe mechaniczne

Karwacka Grażyna   - język niemiecki, informatyka

Kasuła Beata   - język polski

Kocięcka Anna   - geografia

Kosman Marcin   - historia, wiedza o społeczeństwie

Kosman Renata   - matematyka

Krynicki Tomasz   - wychowanie fizyczne

Lutkowski Kazimierz   - podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe mechaniczne

Łada Marta   - język niemiecki

Łyszkowska Małgorzata   - geografia, przedmioty zawodowe rolnicze

Maćkowski Marek   - wychowanie fizyczne

Majewska Małgorzata   - język polski

Marchewka Jacek   - geografia, przedmioty zawodowe mechaniczne, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Mocek Michał   - biblioteka

Niksiński Jacek   - przedmioty zawodowe mechaniczne

Nowak Jolanta   - wychowanie fizyczne

Nowotka Arkadiusz   - wychowawca internatu

Olbryś Agnieszka   - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Paczesna Urszula   - matematyka, fizyka, przedmioty zawodowe mechaniczne

Paczesny Mariusz   - przedmioty zawodowe informatyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne, przedmioty zawodowe reklamowe, matematyka, informatyka

Pietrzak Wojciech   - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne

Pięta Jacek   - wiedza o społeczeństwie, historia

Prekiel Magdalena   - język angielski, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Przybysz Ryszarda   - bezpieczeństwo i higiena pracy, edukacja dla bezpieczeństwa

Pszczółkowska Grażyna  - religia

Pszczółkowski Dariusz   - przedmioty zawodowe rolnicze

Rasińska Grażyna   - chemia

Ropelewski Zbigniew   - informatyka, przedmioty zawodowe mechaniczne, przedmioty zawodowe informatyczne

Rutkowska-Rock Agnieszka   -przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe logistyczne

Rykowski Sławomir   - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne

Sadowska Monika   - język niemiecki, język angielski

Słomińska Wioletta   - matematyka

Socha Dorota   - język polski, język angielski

Sosnowska Grażyna   - przedmioty zawodowe gastronomiczne

Suwińska Barbara   - język polski

Szczepkowski Grzegorz   - przedmioty zawodowe informatyczne, przedmioty zawodowe mechaniczne, przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe reklamowe, informatyka

Szczepkowski Paweł   - przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe rolnicze

Ślubowski Jacek   - przedmioty zawodowe rolnicze

Śniadowska-Jelińska Jolanta   - biologia, przedmioty zawodowe rolnicze

Tyburski Leszek   - matematyka, fizyka

Ulatowski Tomasz   - przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe logistyczne

Valentić Agnieszka   - język niemiecki, język angielski

Wenda Grzegorz   - przedmioty zawodowe mechaniczne

Witkowska Małgorzata   - język rosyjski

Włodarczyk Wojciech   - historia

Wojciechowska Anna   - język angielski, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Wolińska Aneta   - przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedmioty zawodowe logistyczne

Wójcik Mariola   - wychowawca internatu

Wójcik Tomasz   - język angielski

Wyrzykowski Michał   - opiekun internatu, wychowanie fizyczne

Zawieska Elżbieta   - biologia, przedmioty zawodowe rolnicze

Zawiślińska Agnieszka   - przedmioty zawodowe gastronomiczne, matematyka