Kucharz

Symbol cyfrowy zawodu: 512001

Przedmioty przyrodnicze: Biologia, Chemia

Czas nauki: 3 lata

Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia, można będzie kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Branżowej II stopnia, która daje możliwość uzyskania dyplomu technika oraz zdawania egzaminu maturalnego.