W skład Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu wchodzą następujące szkoły:
 II Liceum Ogólnokształcące 

 klasa humanistyczna

 rozszerzenie: j.angielski, j.polski, historia;               

 przedmiot uzupełniający: psychologia społeczna;

 klasa mundurowa

 rozszerzenie: j.angielski, j.polski, historia;

 przedmiot uzupełniający: wiedza o służbach mundurowych;

 Technikum     

 technik ekonomista

 rozszerzenie: matematyka, geografia;

 technik informatyk

 rozszerzenie: matematyka, informatyka;

 technik logistyk

 rozszerzenie: matematyka, geografia;

 technik pojazdów samochodowych

 rozszerzenie: matematyka, fizyka;

 technik rolnik

 rozszerzenie: biologia, j.angielski;

 technik żywienia i usług gastronomicznych

 rozszerzenie: chemia, j.angielski;

 Szkoła Branżowa I stopnia  kierowca mechanik

 kucharz

W szkole funkcjonuje również Liceum dla Dorosłych oraz prowadzone są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.